Tiskové zprávy

Studie IBM: klíčem k prosperitě po odeznění pandemie COVID-19 může být podle názorů 3 000 generálních ředitelů zaměření na talent, technologie a užší spolupráci firem

Generální ředitelé společností (CEO) v zemích střední a východní Evropy uvádějí, že v budoucnu budou hrát důležitou roli vyspělé technologie, zejména cloud, umělá inteligence (AI), internet věcí a robotická automatizace procesů.
Feb 11, 2021

Praha, Moskva, Varšava, Záhřeb 11. února 2021. Z nové studie, kterou provedl IBM Institute for Business Value (IBV), vyplývá, že pro mnohé ředitele dotazované v nejrůznějších zemích světa představuje největší výzvu v příštích několika letech rozšíření „práce odkudkoli“.

Ředitelé vysoce výkonných firem, které spadají do 20 % podniků s nejvyšším růstem výnosů ze všech dotazovaných, upřednostňují talent, technologii a vzájemnou spolupráci pro dosažení úspěchu po pandemii COVID-19.

Do studie „Find your essential“ bylo zařazeno 3 000 CEO ze 26 odvětví a téměř 50 zemí včetně České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a Ruska. Studie byla realizována ve spolupráci s Oxford Economics a porovnána s více než dvacetiletou historií každoročních průzkumů společnosti IBM mezi řediteli firem.

Mnozí dotazovaní generální ředitelé z regionu střední a východní Evropy (CEE) označují technologické infrastruktury a posuny na trzích za klíčové faktory, které budou v příštích 2–3 letech představovat pro jejich organizace nejnáročnější výzvy. Za nejsilnější vnější faktory, které v příštích letech ovlivní jejich podnikání, považuje více než 62 % dotázaných technologii a 43 % právní předpisy.

„Pandemie COVID-19 mnohé vedoucí pracovníky přiměla, aby přepracovali a urychlili své strategie pro zavedení digitalizace,“ uvedl Wolfgang Wendt, generální ředitel IBM Central and Eastern Europe. „Studie ukazuje, že CEO ve střední a východní Evropě i v jiných částech světa většinou uvažují podobně, a tudíž se shodli na několika klíčových technologiích – internetu věcí, hybridním cloudu, umělé inteligenci a automatizaci – díky nimž budou jejich podniky chytřejší, efektivnější a odolnější vůči změnám, k nimž došlo ve všech odvětvích v důsledku pandemie.“

Volba flexibilních a škálovatelných technologických základů

Generální ředitelé dotazovaní po celém světě shodně uvedli, že cloud, umělá inteligence (AI), internet věcí (IoT) a robotická automatizace procesů (RPA) jsou hlavní technologie, které budou v příštích několika letech přínosné pro jejich podnikání. V regionu CEE uvedlo 83 % generálních ředitelů, že největším přínosem bude IoT, dále následují cloud, AI a RPA.

Přesvědčení, že hlavním úkolem jsou kvalitní technologické základy, zastávalo dvakrát více dotázaných ředitelů rychle rostoucích organizací než CEO méně úspěšných firem. Prvně jmenovaní si uvědomují, jak je důležité udržet krok s novými technologiemi a pracovat také na rozvíjení procesů v rámci firem, konkrétně AI jako předpokladu vysoce rozvinutých inteligentních postupů.

Globální ředitelé nejúspěšnějších z dotázaných organizací předpokládají, že AI přinese výsledky již v příštích dvou až třech letech, což je dvakrát vyšší poměr než u ředitelů méně inovativních firem. Tito lídři mohou mít podle názoru IBM větší náskok při zavádění AI v potřebném rozsahu ve svých organizacích před svými konkurenty na podobných pozicích – přičemž AI učiní podstatou svých inteligentních pracovních postupů oproti jednorázovým nebo do procesů firmy hlouběji neintegrovaným pilotním projektům.

Díky technologiím AI, IoT a automatizaci, postaveným na infrastruktuře hybridního cloudu, mohou postupy, které jsou základem podnikání (dodavatelský řetězec, finance, lidské zdroje, zásobování) fungovat přesněji a inteligentněji – umožní větší efektivitu a účinnost v proměnlivém obchodním prostředí a nabídnou detailnější analýzu v reálném čase ve všech týmových strukturách.

Sázíme na své zaměstnance

Podle výroční studie IBM většina dotazovaných CEO uvedla, že jejich hlavní prioritou v roce 2020 bylo podporovat práci na dálku. Polovina dotazovaných generálních ředitelů nejinovativnějších společností se domnívá, že v příštích několika letech bude největší výzvou vedoucích pracovníků řízení zaměstnanců pracujících „odkudkoli“, v porovnání s 25 % CEO méně úspěšných organizací, což jsou společnosti v dolní pětině dotazovaných firem s nejnižším růstem výnosů. Více než polovina respondentů ze střední a východní Evropy označila podporu vzdálených pracovníků jako svůj stěžejní úkol v roce 2020.

Dále 77 % CEO nejúspěšnějších organizací a pouze 39 % CEO méně progresivních organizací uvedlo, že upřednostní dobré životní podmínky svých zaměstnanců, i kdyby to ovlivnilo krátkodobé obchodní výsledky. Z toho vyplývá, že dotazovaní ředitelé úspěšných organizací jsou v této době větší měrou zaměřeni na své zaměstnance.

V souvisejícím globálním spotřebitelském průzkumu IBM uvedl jeden ze čtyř zaměstnanců, že hodlá v roce 2021 změnit zaměstnavatele, přičemž převládajícím důvodem byla potřeba pružnější pracovní doby nebo pracoviště.

Partnerství pro vítězství s koncepcí „otevřené inovace“

Podle studie IBV jsou CEO neúspěšnějších organizací také více nakloněni navazování hlubších partnerství s dodavateli a jinými firmami. 63 % těchto ředitelů uvedlo, že se spolupráce stala důležitější pro řízení obchodní výkonnosti; totéž uvedla jen polovina ředitelů méně inovativních organizací. Podle IBM z těchto výsledků studie vyplývá, že CEO úspěšných firem zúžili své zaměření na to, co dělají nejlépe, a spoléhají se na partnery a ekosystémy, díky nimž mají přístup k širší škále nápadů a příležitostí k inovacím.

IBM dále podotýká, že vzhledem k tomu, kolik vedoucích pracovníků stále lépe poznává, jak mohou jejich organizace pomoci při řešení propojených celosvětových problémů, např. klimatické změny, mohly by ekosystémy firem sehrát zásadní roli při celkové proměně ekonomiky. 

Studie IBV obsahuje doporučení IBM, jak mohou vedoucí pracovníci současnou dobu využít k novému začátku a zaměřit se na to, co může být pro úspěch nezbytné: výběr flexibilních a škálovatelných technologických platforem jako otevřený hybridní cloud, investování do holistické kvality pracovních podmínek zaměstnanců a úspěšných partnerství s přístupem „otevřené inovace“.

O IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value (Institut IBM pro obchodní hodnoty – IBV) poskytuje spolehlivé obchodní postřehy z naší pozice, kde se střetávají technologie s obchodními činnostmi, a kombinuje odborné zkušenosti významných kapacit v odvětví, předních akademiků a odborníků v daném oboru s informacemi získanými z celosvětových výzkumů a s údaji o výkonnosti. Portfolio tzv. promyšleného vedení (thought leadership) IBV zahrnuje hloubkové výzkumy, benchmarking, porovnání výkonnosti a vizualizace dat, což jsou faktory, které zefektivňují obchodní rozhodování v regionech, průmyslových odvětvích a technologiích. Sledujte @IBMIBV na Twitteru. Pokud si přejete odebírat nejnovější poznatky e-mailem, navštivte stránku: www.ibm.com/ibv.

 

 

Release Categories

Additional Assets