IBM a ČVUT v Praze přinášejí na trh práce absolventy 4.0
Stovky studentů vyškolených pro digitální ekonomiku a nejnovější technologie pomáhají budovat novou národní strategii ve vzdělávání.

Praha, 11. března 2020 – Společnost IBM spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze na přípravě absolventů pro nová pracovní místa v digitální ekonomice.

Firmy a instituce v České republice v současné době čelí situaci, kdy se rychle objevují požadavky na nové dovednosti absolventů vysokých škol a univerzit, zatímco jiné dovednosti jsou zastaralé. Univerzity a vysoké školy musí najít nové způsoby, jak vyškolit studenty pro práci s novými technologiemi a řešeními k vybudování jedinečných dovedností v oblasti umělé inteligence, velkých dat, cloudu nebo internetu věcí.

„Jako globální inovativní společnost pozorujeme, že trh práce se více přesouvá z tradičních odvětví k produktům a službám s vyšší přidanou hodnotou, které podporujeme. Spolupráce IBM s Fakultou elektrotechnickou ČVUT zapadá do naší dlouhodobé strategie, která pomáhá vytvářet potřebné dovednosti pro praktické aplikace při používání nejnovějších technologií,“ vysvětluje Petr Červenka, technický ředitel IBM Česká republika a Slovensko.

IBM Česká republika má v rámci Akademické iniciativy dlouhodobé vztahy s několika českými univerzitami, včetně Českého vysokého učení technického v Praze, aby přinesla nejnovější technologie do praxe univerzitního vzdělávání a znovu propojila společnosti s univerzitním výzkumem.

„IBM je naším partnerem v projektech, které spojují studenty se skutečnými klienty, řeší jejich aktuální výzvy, a zároveň poskytují studentům praktické zkušenosti ze skutečných řešení a projektů pro klienty. Díky tomu studenti využívají své odborné znalosti a získávají nové dovednosti, jak pracovat s umělou inteligencí, internetem věcí, velkými daty nebo cloudem,“ říká prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
 

Studenti pracují bok po boku s odborníky IBM na řešeních pro zákazníky, které sahají od automatizace a optimalizace řízení podnikových procesů, přes digitalizaci ve výrobě až po vývoj digitálních mikroslužeb. V době, kdy se studenti stanou absolventy, již mají velmi bohaté kariérní profily s dokončenými projekty a certifikací potvrzující jejich aplikované znalosti.

Počáteční spolupráce mezi IBM a Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze byla zaměřena na vzdělávání o nových technologiích a softwarových nástrojích. „Ale dnes jsme hrdí, že můžeme říci, že jde o celý ,ekosystém‘ rozvíjející praktické znalosti, včetně praktických zkušeností a pravidelných certifikací organizovaných IBM pro studenty. Během posledních let byly stovky absolventů připraveny na digitální ekonomiku a nová pracovní místa,“ dodává Petr Červenka.

IBM spolupracovala s několika českými univerzitami na celé řadě projektů, včetně vytvoření IoT Lab, Chatbot Lab a spuštění P-Tech Programu od září loňského roku. Program Akademická iniciativa – IBM Academic Initiative vzdělává studenty v oblasti umělé inteligence, velkých dat a byznys analytiky, aby jim pomohl dozvědět se více o nejnovějších trendech v oblasti IKT a podporuje celkovou spolupráci mezi akademickým sektorem a byznysem v celé České republice.

 

O digitálních dovednostech
Podle nové studie IBM Institute for Business Value (IBV) může být od roku 2020 do roku 2022 až 120 milionů pracovníků ve 12 největších ekonomikách světa přeškoleno v důsledku nástupu umělé inteligence a inteligentní automatizace. Kromě toho pouze 41 procent oslovených generálních ředitelů uvádí, že mají lidi, dovednosti a zdroje potřebné k provádění jejich obchodních strategií. Studie, která zahrnuje informace od více než 5 670 globálních vedoucích pracovníků ve 48 zemích, poukazuje na složité výzvy, které vyžadují zásadní posun v tom, jak společnosti splňují a řídí měnící se potřeby pracovní síly na všech úrovních podniku.