61 % Čechů ví či alespoň tuší, co to jsou cloudové služby
Musí být dobře zabezpečené (69 %), vylučovat ztrátu dat (50 %) a být poskytované velkou a důvěryhodnou společností (41 %) – to jsou hlavní nároky českých spotřebitelů na cloudové služby podle studie zadané společností IBM

Praha, 21. listopadu 2019 – Společnost IBM (NYSE: IBM) dnes oznámila výsledky jí zadané studie na vzorku 500 dospělých českých spotřebitelů*. Vyplývá z ní, že 61 % Čechů již slyšelo o cloudových službách, přičemž muži mají o cloudu větší povědomí (72 %) než ženy (51 %). Ve věkové skupině 18 až 24 let rozumí pojmu cloud dokonce 91 % oslovených, z respondentů starších 65 let ovšem jen třetina, přesněji 35 %.

„Pro srovnání, v Polsku slyšelo o cloudových službách 78 % respondentů. Tento podíl se pohybuje mezi 70 a 80 % napříč všemi věkovými skupinami, u mužů i žen,“ vysvětluje Petr Leština manažer pro cloudové služby IBM Česká republika. „Podle mého názoru lze tento výrazný rozdíl připisovat tomu, že v Česku v podstatě cloud není tématem veřejné debaty.“

Podle výzkumu považuje více než 72 % Čechů cloud za užitečnou technologii, ve věku 18 až 24 let dokonce 90 % respondentů. Více než polovina dotázaných (52 %) by umožnila využití cloudu ve veřejné správě, zároveň se ale 75 % z nich obává možného zneužití údajů, špionáže či úniku dat. Podle Čechů jsou cloudové služby nejvhodnější pro odvětví telekomunikací (73 %), průmysl (73 %) a maloobchod (71 %). Naopak 76 % respondentů nepovažuje cloudová řešení za vhodná pro bezpečnostní aplikace. Zároveň pouze 28 % dotázaných uvedlo, že by se cloudové servery měly nacházet na území České republiky.

„V první fázi digitální transformace se firmy soustředily na nákladovou efektivitu a zabezpečení údajů. Podle našeho odhadu doposud podniky završily prvních 20 % své cloudové cesty. Druhou kapitolou, tedy dalších 80 %, je přesun aplikací zásadního významu od dodavatelského řetězce po bankovnictví do cloudu. Nechat běžet jen jednoduché úlohy v cloudu již nestačí – podniky budou hledat hybridní cloudové dodavatele a partnery, kteří jim pomohou s řízením většího počtu cloudů od různých poskytovatelů,“ říká Petr Leština manažer pro cloudové služby IBM Česká republika. „Akvizicí společnosti Red Hat posiluje IBM svoje postavení předního hybridního cloudového poskytovatele. Společně rozšiřujeme svoji schopnost přinášet všechny výhody cloudu a zároveň nabízet kontrolu a flexibilitu požadovanou na základě potřeb podniků.“

Hlavní obavy vzbuzuje bezpečnost

48 % Čechů považuje cloud obecně za bezpečný, přičemž 10 % v této oblasti nemá žádné obavy. 12 % má k této technologii rezervovaný přístup, ale nedokáže pojmenovat konkrétní rizika. Většinu respondentů znepokojuje možný neoprávněný přístup k jejich údajům (55 %), ztráta dat (40 %) a netransparentní zacházení s jejich daty (35 %).

Stojí za pozornost, že Češi považují cloudové služby za šetrné k životnímu prostředí (52 %), ale pouze 40 % souhlasí s tím, že cloudy snižují spotřebu elektrické energie. Respondenti se ovšem obávají, že údaje uložené v cloudu mohou být nějakým způsobem dále zpracovávány (51 %) nebo k nim může získat přístup neoprávněná osoba (49 %).

„Proto jsme v IBM přijali zásadu, že data zákazníků jsou nedotknutelná a nemohou být žádným způsobem zpracována bez předchozího souhlasu zákazníka, a to ani anonymizovaně. Přestože tento přístup není mezi hlavními poskytovateli cloudových služeb příliš populární, pro nás je to jeden z principů zajišťování a řízení zabezpečení údajů v cloudu,“ zdůrazňuje Petr Leština z IBM.

 

Čím více je používáme, tím se zdají užitečnější

72 % považuje cloudové služby za užitečné. Mladší Češi s vyšším vzděláním, kteří cloudové služby často používají, je nepřekvapivě oceňují ještě více. Nejvíce s tím, že cloudové služby jsou užitečné, souhlasí uživatelé cloudu (pouze 4 % z nich se domnívají, že cloud nepředstavuje užitečnou technologii).

Studie ukazuje, že informovanost Čechů o cloudové technologii roste. Ovšem obavy účastníků průzkumu jasně ukazují, že na poskytovatele služeb a firmy, které předávají data svých klientů do cloudu, ještě čeká spousta práce, co se osvěty na poli správy soukromých dat týče. Je důležité vést diskuzi o tom, jaká data, jakým způsobem a v jakém rozsahu mohou dodavatelé zpracovávat pro konkrétní obchodní účely.

Více informací o službě IBM Cloud získáte na adrese https://www.ibm.com/cloud.

Pro další informace kontaktujte:

IBM Česká republika

Vladislav Doktor

External Communications Manager

Tel.: + 420 733 149 624

E-mail: vladislav.doktor1@ibm.com