Při příležitosti 75. výročí založení OSN se IBM Call for Code 2020 zapojí do boje proti klimatické změně
77 % vývojářů a záchranářů dotázaných po celém světě tvrdí, že nejpalčivějším problémem jejich generace je klimatická změna

Ženeva, 28. února 2020 – Společnost IBM, spoluzakladatel výzvy „Call for Code“, a její zakladatel, organizace David Clark Cause, ve spolupráci s OSN pro lidská práva a nadací Linux dnes oznámili letošní téma světové iniciativy Call for Code.  Vyzvali vývojáře softwaru a inovátory po celém světě, aby se za pomocí open source technologií zapojili do boje proti klimatické změně.

Při příležitosti svého 75. výročí OSN žádá, aby svět „pohlédl realitě do očí“. OSN zahájila světovou diskuzi o způsobech, jakými lze reagovat na nejzávažnější globální problémy dneška, mezi nimiž je i klimatická změna. Společnost IBM na základě naléhavé výzvy OSN, která vybízí k vytvoření odpovědné budoucnosti, spojila své síly v boji proti klimatické změně s klíčovými agenturami OSN a světovými lídry.

Světová výzva Call for Code 2020 v návaznosti na dva předchozí úspěšné roky podporuje a prosazuje vytvoření praktických aplikací postavených na open source softwaru, včetně platforem Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain a dat od firmy The Weather Company. Cílem je využívat technologie novými způsoby, které mohou mít v komunitách po celém světě okamžitý a trvalý humanitární dopad.

V rámci nedávné studie IBM, provedené společností Morning Consult, bylo dotázáno přes 3 000 vývojářů, záchranářů a sociálních aktivistů napříč Čínou, Kolumbií, Egyptem, Indií, Japonskem, Španělskem, Spojeným královstvím a Spojenými státy a bylo zjištěno následující:

  • 77 % dotázaných záchranářů a vývojářů souhlasí s prohlášením, že „nejpalčivějším problémem jejich generace je klimatická změna“.
  • 79 % respondentů souhlasí s tím, že klimatická změna je něco, co lze pomocí technologií snížit nebo odvrátit.
  • 87 % respondentů má pocit, že je důležité, aby se potenciální zaměstnavatelé aktivně zasazovali o boj proti klimatické změně.
  • Tři čtvrtiny respondentů souhlasí s tím, že open source komunita může pomoci přizpůsobit řešení problému klimatické změny pro potřebné komunity.
  • Osm z deseti respondentů souhlasí, že většina lidí se chce nějakým způsobem v boji proti klimatické změně angažovat, ale neví, jak začít.

Výzvy Call for Code se v roce 2019 účastnilo přes 180 000 lidí ze 165 národů a podali více než 5 000 žádostí zaměřených na připravenost a pomoc v případě přírodních katastrof. Letošní výzva Call for Code apeluje na žadatele, aby vytvářeli inovativní řešení na základě open source technologií, a to s cílem zastavit nebo zvrátit dopad klimatických změn.

Bob Lord, senior viceprezident IBM pro kognitivní aplikace a vývojářské ekosystémy, se k problematice vyjádřil následovně: „Podniknout kroky proti klimatické změně je nezbytně nutné. IBM se nachází v jedinečné pozici, která jí umožňuje propojovat vedoucí humanitární experty s těmi nejtalentovanějšími a nejzanícenějšími vývojáři z celého světa. IBM je odhodlána identifikovat, využívat a přizpůsobovat technologická řešení, která mohou zachraňovat životy, posilovat postavení lidí a vytvářet lepší svět pro budoucí generace.“

Viceprezident Lord také upozornil na to, že se celá IBM mobilizuje, počínaje našimi vlastními závazky vůči klimatu až po schopnosti společnosti IBM předpovídat počasí za pomocí AI a superpočítačů.

Mami Mizutori, zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro snižování rizika katastrof, řekla následující: „Během posledních dvou let Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof díky výzvě Call for Code objevil potenciál vývojářské komunity při řešení zásadních společenských výzev. Budou to právě vývojáři, kdo v naší reakci na klimatickou krizi budou zastávat klíčovou roli. Klimatická změna je nejzávažnějším problémem naší doby. Přispívá k ní množství faktorů a kaskádovitých efektů, které pouze jedna organizace vyřešit nemůže. Pro společný boj proti klimatické změně potřebujeme vytvořit globální síť.“

Společnost IBM a organizace David Clark Cause s nadšením zahajují třetí ročník výzvy Call for Code v Ženevě spolu s novým sponzorem, společností Unity Technologies, stálým sponzorem firmou Persistent Systems. Mezi stálé podporovatele patří též i Johnson & Johnson nebo Capgemini, a nově i s firmy Red Hat a Nearform.  Zároveň opět vítáme spolupráci s našimi stálými podporovateli jako Bank of China, Morgan Stanley, Cognizant, Infosys, Arrow Electronics a Clinton Foundation, spolu s rozsáhlým  ekosystémem společností, univerzit, nadací, a význačných osobností, mezi nimiž je i Ellen DeGeneres, skupina Jonas Brothers, Sting a Morgan Freeman, kteří naši iniciativu také podporují.

„Jsme hrdí na to, že při příležitosti 75. výročí založení OSN můžeme spolupracovat s naším zakládajícím partnerem, společností IBM, abychom tak prostřednictvím výzvy pro boj proti klimatické změně Call for Code 2020 mohli oslavit tuto významnou událost. Výzva Call for Code inspiruje a posiluje vývojáře po celém světě v jejich snaze bojovat proti této globální hrozbě, a tak může mít skutečný přínos,“ uvedl David Clark, zakladatel výzvy Call for Code a CEO organizace David Clark Cause. „Jsem upřímně rád, že se bývalý prezident Bill Clinton už třetím rokem vrací jako porotce spolu s předními odborníky z celého světa na lidská práva, katastrofy, obchod nebo technologie,“ dodává.

Vítězný tým loňské globální výzvy Call for Code, Prometeo, vytvořil nositelné zařízení, které měří oxid uhelnatý, koncentraci kouře, vlhkost a teplotu, a tak zajišťuje bezpečnost hasičů v reálném čase a zároveň si klade za cíl zlepšit v dlouhodobém horizontu jejich zdravotní stav. Toto zařízení, na němž se dále pracovalo v programu společnosti IBM Code and Response, nedávno prošlo první praktickou zkouškou při řízeném lesním požáru , která proběhla ve spolupráci s útvary Grups de Reforç d'Actuacions Forestals (GRAF) a Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya nedaleko španělské Barcelony. Zařízení Prometeo vynalezl tým složený z bývalého hasiče, zdravotní sestry a tří vývojářů. Nový pilotní projekt Prometeo je hardwarově-softwarové řešení, které je založeno na různých cloudových službách společnosti IBM.

Program Code and Response rozšířil a doplnil i další aplikace, jako například vítěze výzvy Call for Code z roku 2018, Project Owl, a vítěze portorického Call for Code hackathonu z téhož roku, DroneAid.

Navštivte stránku CallforCode.org, přidejte se k naší komunitě a zjistěte více informací o naší výzvě. Podat přihlášku bude možné od 22. března 2020, na kdy spadá Světový den vody. Bližší informace, harmonogram akcí i eventů, informace o školení a oprávnění k účasti na výzvě Call for Code budou dostupné na adrese  https://developer.ibm.com/callforcode/.

Celá studie IBM, kterou provedla společnost Morning Consult, je k dispozici ke stažení zde.

O výzvě Call for Code
Vývojáři radikálně změnili naše životy i prakticky veškerou lidskou interakci s kýmkoli a čímkoli. Co se ostatním může zdát jako výzva, je pro vývojáře příležitost. Z tohoto důvodu v roce 2018 organizace David Clark Cause spolu se zakládajícím partnerem IBM vytvořila a spustila výzvu Call for Code. Tato pětiletá výzva v hodnotě 30 milionů dolarů naléhavě apeluje na vývojáře, aby využili svých schopností a dovedností při využívání moderních technologií pro vytvoření technologií nových, aby tak pomocí kódu dali vzniknout pozitivní a dlouhodobé změně napříč světem. Vítězná řešení globální výzvy Call for Code budou, mimo jiné, dále propracována a využívána iniciativou IBM Code and Response.

O kampani UN75

OSN spustila kampaň UN75 – nejrozsáhlejší, nejinkluzivnější diskuzi o roli globální spolupráce při budování lepší budoucnosti pro všechny. OSN bude v rámci kampaně po celý rok 2020 podněcovat dialogy v rozmanitých prostředích po celém světě. Čtyři inovativní data proudy v rámci „pohlédnutí realitě do očí“ vytvoří první repositář crowd-sourcových řešení pro zásadní globální výzvy, a to včetně klimatické změny. Dialogy vedené v rámci kampaně UN75 a „Minutový dotazník“, který může vyplnit každý, jsou k dispozici zde: https://un75.online/