Tiskové zprávy

IBM a ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracují na nových digitálních dovednostech pro studenty

IBM pomůže Škoda Auto Vysoké škole vybudovat nové dovednosti v oblasti umělé inteligence a dalších inovativních technologií.
Sep 11, 2019

Praha, 11. září 2019 – Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila, že podepsala dohodu o spolupráci se ŠKODA AUTO Vysokou školou, která poskytne studentům této vysoké školy potřebné vzdělání v nových oblastech, včetně umělé inteligence, Big Data a vysoce výkonných výpočtů napříč širokou škálou studijních programů ŠKODA AUTO Vysoká škola.

„Experti z IBM pomohou studentům této soukromé vysoké školy rozvíjet nové technické dovednosti. Naším posláním je umožnit studentům absolvovat přímé praktické zkušenosti s nástroji ‚průmyslových inovací‘, které jim pomohou v jejich zvolené kariéře. Technologie, včetně umělé inteligence, jsou nyní začleněny do všech oborů a studenti vysokých škol se budou muset neustále vzdělávat a přizpůsobovat své budoucí kariéře, protože se vytvářejí nové typy pracovních míst,“ říká Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika.

„Na ŠKODA AUTO Vysoké škole se snažíme reflektovat tržní požadavky a připravovat budoucí absolventy na neustále se měnící potřeby zaměstnavatelů s novým studijním programem Podniková ekonomika a manažerská informatika,“ vysvětluje rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík.

IBM Academic Initiative program vytváří nové příležitosti pro stáže, stipendia a podporuje zlepšování zaměstnatelnosti absolventů ŠKODA AUTO Vysoké školy prostřednictvím spolupráce s přední světovou technologickou společností.
Hlavním zaměřením této spolupráce je poskytnout studentům poradenství, mentorování a nástroje k budování nových dovedností potřebných v digitální ekonomice a získat opravdové zkušenosti z odvětví informačních a komunikačních technologií. Díky těmto dovednostem mohou být na trhu práce vysoce žádaní, protože absolventi ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou prokazovat skutečné kompetence a zkušenosti z reálných projektů. IBM Academic Initiative poskytuje fakultám a studentům přístup k rychle se rozvíjejícím podnikovým technologiím a souvisejícím studijním materiálům.

„Jako globální technologická společnost vidíme, že trh práce se více přesouvá z tradičních odvětví do odvětví s vyšší přidanou hodnotou, které podporujeme. Spolupráce se ŠKODA AUTO Vysoká škola zapadá do naší dlouhodobé strategie, která pomáhá vytvářet potřebné dovednosti pro praxi při využití nejnovějších technologií,“ dodává David Enc, technologický ředitel IBM Česká republika.
 

IBM Česká republika má v rámci IBM Academic Initiative dlouhodobé vztahy s několika českými univerzitami, včetně Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně. IBM spolupracovala s několika českými univerzitami na různých projektech, včetně vytvoření IoT laboratoře, Chatbot laboratoře a také spuštění P-Tech programu od září tohoto roku. Program IBM Academic Initiative vzdělává studenty v oblasti umělé inteligence, Big Data a byznys analytiky a pomáhá jim dozvědět se více o nejnovějších trendech v IT sektoru. IBM Academic Initiative podporuje také celkovou spolupráci mezi akademickým a podnikatelským sektorem v celé České republice.
 

O ŠKODA AUTO Vysoká škola
ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO a. s. Je jedinou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. V současné době je ŠKODA AUTO Vysoká škola dynamicky se rozvíjející univerzitou s rostoucími objemy smluvního výzkumu a s ambicí získat akreditaci doktorského studia.


O digitálních dovednostech
Podle nové studie IBM Institute for Business Value (IBV) může být v příštích třech letech třeba až 120 milionů pracovníků ve 12 největších ekonomikách světa přeškoleno v důsledku nástupu umělé inteligence a inteligentní automatizace. Kromě toho pouze 41 procent oslovených generálních ředitelů uvádí, že mají lidi, dovednosti a zdroje potřebné k provádění jejich obchodních strategií. Studie, která zahrnuje informace od více než 5 670 globálních vedoucích pracovníků ve 48 zemích, poukazuje na složité výzvy, které vyžadují zásadní posun v tom, jak společnosti splňují a řídí měnící se potřeby pracovní síly na všech úrovních podniku.

Pro další informace kontaktujte:

IBM Česká republika

Vladislav Doktor

External Communications Manager

Tel.: + 420 733 149 624

E-mail: vladislav.doktor1@ibm.com

Release Categories

Additional Assets