Tiskové zprávy

Inovativní P-Tech součástí českého školství

Jun 6, 2019

Praha - 06 VI 2019: Dnešní den se zapíše do historie českého vzdělávání. Kraj Vysočina, Vysoká škola Polytechnická Jihlava, Střední průmyslová, technická a automobilní škola v Jihlavě, společnosti IBM Česká republika a Bosch Diesel podepsaly dohodu o spolupráci na vývoji a podpoře programu Pathway in Technology (P-Tech) a společnost IBM startuje od září tohoto roka pilotní provoz tohoto programu na jedné škole v Kraji Vysočina.

 

P-Tech školy spolupracují s místními komunitními školami a společnostmi, které nabízejí studentům placené stáže, mentoring, návštěvy na pracovišti nebo možnosti získání pracovní nabídky. Pomáhají také připravit studenty na odbornou kariéru tím, že jim poskytují dovednosti související se spoluprací, prezentací a kritickým myšlením. P-Techy poskytují přímé spojení mezi školním prostředím a kariérou, stejně jako celoživotní vzdělávání.

 

Trh práce je v současnosti transformován novými technologiemi. Evropská komise odhaduje, že už v příštím roce dosáhne rozdíl mezi poptávkou a nabídkou specialistů v oboru IT na trzích Evropské unie 500 000 lidí. Svaz průmyslu a dopravy České republiky odhaduje, že v zemi chybí 20 000 IT profesionálů. Tato mezera se netýká pouze technologického sektoru, ale podniků ve všech odvětvích, které procházejí digitalizací. P-Tech je přímou reakcí na tyto výzvy.

První P-Tech na světě byl založen společností IBM v newyorském Brooklynu ve spolupráci s tamní vysokou školou, městskou radou a střední školou v roce 2011. Do konce tohoto roku se očekává, že na světě bude působit přibližně 200 škol, do kterých se zapojí více než 600 společností a 75 komunitních vysokých škol, aby studenti získali nové dovednosti potřebné v digitální ekonomice. Tyto dovednosti usnadňují absolventům středních škol vstup na trh práce nebo na vysokou školu pro další studium. Přináší do sekundárního vzdělávání cenné vysokoškolské a průmyslové zkušenosti. Studenti P-Tech, kteří dosáhnou vzdělávací cíle v programu P-Tech tak budou nejlépe připraveni do praxe a pro práci v průmyslu. Program P-Tech je celosvětově realizován na veřejných školách a je bezplatný.

Absolventi P-Techu se těší z pěti násobně lepšího skóre včasného dokončení studia než běžní vysokoškolští studenti v USA.  Někteří absolventi ihned začínají pracovat, zatímco jiní pokračují ve vysokoškolském vzdělávání. A někteří dělají obě věci současně.

Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka společnosti IBM Česká republika

Release Categories

Additional Assets