IBM rozšiřuje Watson Data Platform pro plné využití potenciálu umělé inteligence
Armonk - 23 XI 2017: Firma IBM přichází s novými službami v rámci Watson Data Platform. Patří mezi ně například katalogizování a čištění dat, které vývojářům a datovým výzkumníkům usnadní analýzu a přípravu firemních dat pro aplikace s umělou inteligencí bez ohledu na jejich strukturu nebo místo uložení. Díky vyšší vizibilitě dat a zavedení efektivnějšího zabezpečení dat se nyní uživatelé mohou propojit a sdílet data ve veřejném i soukromém cloudu.

 

Podle průzkumu IDC bude v roce 2018 až 75 % vývojářů zabudovávat do svých aplikací umělou inteligenci. Na druhou stranu se ale budou potýkat s čím dál komplexnějšími daty, která jsou uložena na různých místech a musí být neustále zpracovávána v zabezpečeném prostředí. Firma IBM ve snaze řešit tyto problémy rozšířila funkce Watson Data Platform. Jde o integrovaný soubor nástrojů, služeb a dat z IBM Cloudu navržený tak, aby datoví výzkumníci, vývojáři a firemní týmy získali z dat přesně ty informace, které potřebují. Zároveň umožní snadný přístup ke službám jako je strojové učení, umělá inteligence a analytika.

 

„Vždy se snažíme hledat nové způsoby, jak získat ucelený pohled na data z kampaní našich klientů, díky nimž bychom mohli navrhnout přístupy šité na míru každé reklamě a marketingové strategii,” říká Michael Kaushansky, chief data officer v reklamní a marketingové konzultační firmě Havas. „S tím nám právě pomáhá datová platforma Watson, která rychle propojuje offline a online marketingové informace. Nedávno jsme například pro jednoho z našich automobilových klientů spustili test, jehož cílem je propojit zákaznická data, reklamní informace z existujících systémů a údaje o online zapojení, abychom se ve správnou chvíli mohli lépe zaměřit na to správné publikum.“

Rozšíření konkrétně zahrnuje:

Nové služby Data Catalog a Data Refinery, které sdružují soubory dat různých formátů z cloudu, existujících systémů a zdrojů třetích stran. Tato data zároveň zpracovávají a čistí pomocí strojového učení tak, aby mohla být použita pro aplikace umělé inteligence.

Možnost využít metadata získaná ze služeb Data Catalog a Data Refinery pro označování a uplatňování strategií správy dat. Firemní týmy pak snadněji odhalí rizika vznikající při sdílení citlivých dat.

Všeobecnou dostupnost služby Analytics Engine, která odděluje ukládaná data od nesených informací, takže lze rychleji provést jejich analýzu a přenesení do aplikací. Vývojáři a datoví výzkumníci tak mohou data snadněji sdílet a pracovat s většími datovými soubory.

Firma IBM chce společnostem zajistit ještě větší kontrolu nad svými daty bez ohledu na to, kde jsou uložena, a proto přichází s novými službami v Unified Governance Platform. Ta přináší lepší vizibilitu a správu globálních dat, a to včetně nových funkcí, které usnadní přípravu na nová nařízení ohledně ochrany dat, jako je například Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Informace o kontaktu

 

Vladislav Doktor

IBM Central External Communications Managervladislavdoktor@sk.ibm.com