Sony vyvinulo nový systém pro správu dat o vzdělávání studentů založený na technologii IBM Blockchain
Tokio/Armonk - 25 VIII 2017: Společnost IBM Japonsko oznámila, že Sony Corporation a Sony Global Education, dceřiné společnosti Sony poskytující celosvětové vzdělávací služby, vyvinuly novou platformu pro správu studentských záznamů založenou na technologii blockchain. V rámci uvedené platformy mohou školní administrátoři na jednom místě spravovat údaje o vzdělávání studentů z několika škol.

 

Aplikace jim také umožňuje přesněji zaznamenávat a zpětně nahlížet do jejich vzdělávací historie a digitálních přepisů akademických aktivit. Tato nová platforma byla vyvinuta díky využití systému IBM Blockchain, který běží v prostředí IBM Cloud. Aplikace sleduje vývoj vzdělávání studentů a zajišťuje transparentnost a prokazatelnost vzdělávacích výsledků mezi studenty a školami.

 

Ve světě, kde studenti často získávají certifikáty různými způsoby – online či na zahraničních univerzitách – je existence způsobu, jak prokázat svoji kvalifikaci, nezbytná. Tato platforma umožní studentům a žákům všech věkových kategorií mít na jednom místě digitální důvěryhodný záznam svých výsledků, který si může snadno a rychle ověřit kterýkoli z budoucích zaměstnavatelů nebo vzdělávacích institucí.    

Nový systém může zaznamenávat data studentů a sdílet je například se školní správou nebo potenciálními zaměstnavateli. Při využití IBM Blockchain jsou data o vzdělávání studentů v rámci platformy ověřena. Vzdělávací instituce jako jsou školy, fakulty a univerzity mohou platformu využít pro sdílení dat, která následně učitelům pomohou snadněji určit a aplikovat vhodné vzdělávací metody přizpůsobené každému studentovi na míru.

Prodejcům pak může pomoci zacílit nabídku na základě ověřených potřeb zákazníků. Platforma navíc zjednodušuje správu celé palety studentských služeb nabízených odlišnými poskytovateli a sjednocuje je do jediného úložiště informací. Technologie Blockchain pomáhá se zvyšováním transparentnosti a budováním důvěry v rámci jednotlivých přenosů.

Umožňuje uživatelům vytvářet sítě, které jsou zajištěny systémem oprávnění a zůstávají neměnné – nemůže je tedy žádná ze zainteresovaných stran měnit či pozměňovat. Jakmile v rámci blockchainu dojde k zapsání dat, všichni členové sítě to vidí. „Blockchain nabízí nový přístup k tomu, jakým způsobem je sdílena a spravována kompletní historie dat vztahujících se ke konkrétní osobě, místu nebo věci.

V konečném důsledku se data vysledovaná v blockchainu stávají jediným zdrojem pravdy,“ uvedl Yoshiki Minowa, Vice President, Partner – Cognitive Process Transformation, Global Business Services, IBM Japonsko.

Společnost Sony Global Education spolupracuje s celou řadou vzdělávacích institucí se záměrem spustit službu na bázi technologie blockchain v roce 2018.

O IBM Blockchain
Společnost IBM je lídrem na poli open-source blockchain řešení pro podnikovou oblast. Jako jeden z prvních členů Hyperledger, společného open-source projektu na podporu blockchain technologií napříč jednotlivými odvětvími, se IBM věnuje podpoře a rozvoji otevřeně řízených blockchainů. Firma IBM v rámci implementace aplikací na bázi této technologie doposud spolupracovala s více než 400 klienty z oblasti financí, dodavatelských řetězců, internetu věcí, řízení rizik, správy digitálních práv a zdravotnictví. Pro více informací o IBM Blockchain navštivte http://www.ibm.com/blockchain.

Informace o kontaktu

 

Vladislav Doktor

IBM Central External Communications Managervladislavdoktor@sk.ibm.com