IBM urychluje sjednocené řízení, aby ulehčila zvládnutí GDPR
Munich - 23 VI 2017: Společnost IBM oznámila zásadní posun v datovém řízení a data science. Vývojáři a analytici tak lépe využijí kognitivní technologie, pro lepší porozumění a získání kontroly nad svými daty. Zároveň se tak přizpůsobí vzrůstajícím datovým regulacím jako je European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Společnost IBM představila také nové nástroje a řešení datového řízení, data science, pokročilého strojového učení a formování Sdružení správy otevřených dat pro Apache Atlas, zaměřeného na rozvoj otevřeného rámce pro datové řízení. S větším využitím data science a strojového učení jsou vývojáři schopni vytvářet kognitivní aplikace a služby.

 

Ty vedou k lepší datové viditelnosti a hlubšímu porozumění u rozhodování na základě dat. IDC předpokládá, že do roku 2018 zavede 75 % vývojářů kognitivní aplikace. Bohužel ale s obrovským objemem dat a narůstajícími regulacemi na jejich ochranu, klesá schopnost efektivně tato data spravovat a využívat.

Například 25. května 2018 zavede Evropská Unie GDPR, soubor celoevropských požadavků navržených na ochranu osobních údajů svých občanů. Všechna data, která mohou “přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu”, od jména po status na sociálních sítích. Organizace v rámci EU, či mimo, které drží nebo zpracovávají tato osobní data občanů EU a nesplní GDPR, budou čelit vysokým pokutám. Ty se budou pohybovat od 4 % celosvětových příjmů organizace do 20 milionů eur.

S touto výraznou technickou změnou, organizace napříč celým světem, zkoumají a zvažují řadu řešení a procesů, které jim pomohou lépe nakládat s osobními údaji a splňovat požadavky GDPR. Společnost IBM usiluje o Sdružení správy otevřených dat pro Apache Atlas Jádrem datových regulací jako GDPR je nařízení, které vyžaduje, aby organizace měla jasnou a srozumitelnou datovou správu. Výsledkem je datová integrita, ochrana, využitelnost a dostupnost.

Pro zjednodušení a zahájení rozšířeného osvojení datové správy organizacemi, IBM ohlásila Sdružení správy otevřených dat pro Apache Atlas. Atlas, společnosti Apache, je rámec datového řízení pro Hadoop, jednoho z předních rámců otevřených dat pro zpracování a uchování distribuovaných dat. V současné době se vývoj projektu Apache nachází ve fázi tzv. “inkubátoru”.

Sdružení se snaží o rychlou spolupráci a postoupení ke statusu „Top Level Project“. V tomto bodě bude technologie přístupná otevřenému vývoji, stahování a distribuci a k otevřenému řízení pro veřejnost. Sdružení zahrnuje mezinárodní členy, jakými jsou ING Group, dále pak vedoucí poskytovatel distribuce Hadoop, Hortonworks a další. 

Zpráva o Open Data Governance Consortium pro Apache Atlas navazuje na strategickou spolupráci, kterou IBM oznámila minulý týden spolu s Hortonworks, tvůrcem Hadoop Data Platform (HDP). V rámci práce se Sdružení správy otevřených dat, ING spolupracuje s IBM a HortonWorks, předním poskytovatelem technologie Apache Hadoop, aby vytvořily otevřená metadata a vývojový ekosystém soustředěný v projektu Apache Atlas.

Informace o kontaktu

 

Vladislav Doktor

IBM Central External Communications Managervladislavdoktor@sk.ibm.com