Tiskové zprávy

Maersk a IBM spouštějí první přeshraniční blockchainové řešení pro dodavatelské řetězce v přepravním průmyslu

Mar 16, 2017
Armonk - 16 III 2017: BM a Maersk oznámily, že spolupracují na využití blockchainové technologie s cílem změnit fungování přeshraničních dodavatelských řetězců po celém světě.

 

Blockchainové řešení je založené na open-source nástroji Hyperledger Fabric od nadace Linux Foundation. Stojí za ním IBM a Maersk, přední světový poskytovatel přepravních a logistických služeb. Produkt je určený celému přepravnímu a logistickému průmyslu a dostupný by měl být ve druhé polovině tohoto roku. Řešení spočívá ve správě a sledování papírových záznamů desítek milionů přepravovaných kontejnerů po celém světě prostřednictvím digitalizace kompletního dodavatelského procesu.

 

Cílem je posílit transparentnost a bezpečnost sdílení informací mezi obchodními partnery. Aplikováním tohoto řešení do praxe ve velkém měřítku by celé odvětví mohlo ušetřit miliardy dolarů. Devadesát procent celosvětově obchodovaného zboží je každoročně přepraveno lodní námořní dopravou. IBM a Maersk proto spojí síly se sítí dopravců, zasilatelů, lodních přepravců, přístavů a celních správ s cílem vybudovat nové digitální řešení pro globální obchod.

Nový produkt má potenciál výrazně snížit náklady a složitost obchodování díky blockchainové technologii, která do komunikace mezi dvěma stranami přináší větší transparentnost. Řešení je navržené tak, aby omezilo podvody a výskyt chyb, zkrátilo dobu, kterou výrobky tráví v přepravě, zlepšilo správu inventáře a díky tomu zredukovalo celkové plýtvání a náklady.

Průzkum společnosti Maersk z roku 2014 ukázal, že obyčejná přeprava chlazeného zboží z východní Afriky do Evropy projde rukama téměř 30 lidí a organizací včetně 200 různých komunikačních interakcí mezi nimi. Potenciál obchodní digitalizace ukázala pilotní spolupráce IBM a Maersku s několika obchodními partnery, úřady a logistickými firmami.

Příkladem je výzkumný projekt EU a Nizozemské celní správy, v jehož rámci se zboží firmy Schneider Electric přepravovalo v kontejneru Maersk Line z přístavu v Rotterdamu do přístavu v Newarku. Na pilotním projektu se podílí i Ředitelství pro vědu a technologie amerického Ministerstva pro vnitřní bezpečnost a americká Celní a pohraniční stráž.

Jak to funguje:
Blockchain je neměnná, velmi bezpečná a transparentní sdílená síť, která každému účastníkovi (v závislosti na úrovni jeho oprávnění) umožňuje vidět, co se v rámci celého procesu odehrává. Každý účastník dodavatelského řetězce může sledovat, jak zboží postupuje dál, a má tak přehled, kde v přepravě se který kontejner nachází. Rovněž vidí stav celních dokumentů, konosamenty a další data.

Možnost podrobně sledovat postup kontejneru dodavatelským řetězcem je doplněna o výměnu originálních dokumentů a informování o událostech v řetězci v reálném čase. Žádná ze stran nemůže měnit či mazat jakékoliv záznamy nebo k nim přidávat dodatky bez domluvy s dalšími stranami.

Dopravcům plánované řešení umožní redukovat obchodní dokumentaci a náklady na zpracování, přičemž jim také pomůže zkracovat zpoždění způsobená chybami vzniklými při oběhu papírové dokumentace. Celníci budou moci díky tomuto produktu vidět kontejner v reálném čase a budou mít k dispozici mnohem lepší informace pro cílenou analýzu rizik. To povede k větší bezpečnosti a efektivitě během hraničních kontrol.

„Domníváme se, že toto nové řešení bude pro dodavatelský řetězec představovat revoluční technologii s potenciálem narušit zavedené pořádky a změnit způsob, jakým se dělá globální obchod,“ říká Bridget van Kralingen, seniorní vice-prezidentka IBM pro průmyslové platformy.

Informace o kontaktu

 

Vladislav Doktor

IBM Central External Communications Managervladislavdoktor@sk.ibm.com
 

Release Categories

Additional Assets